Fred van Kan

Haagse Elite

tot 1572

KERCK - KOCKELBERGE.

KERCK, JAN VAN DER

geb./ovl.

geb. ca. 1415 (was 28 jan. 1472 ca. 56 jaar (Algemeen Rijksarchief Brussel, Grote Raad Mechelen, Beroepen uit Holland nr. 1).

functie(s)

kerkmr. 9 aug. 1474 (Archief Nicolaasgasthuis 156), nov. 1475 (Pabon, Hofboeken 25), leprooshuismr 1481; 16 nov. 1483 verm. als lid, wsl. hoofdman, van St.-Joseph en St-Ewoutgilde (Gilden 85)

beroep

timmerman, verm. 1461 (Postma, Delfland, 383)

overige gegevens

Als gemachtigde van Jan verkocht zijn zn. heer Pieter 11 juni 1488 1/2 van 16 morgen land Bezuiden het hout (Archief Oostduin, Arentsdorp en Waalsdorp 137). In St. Jacob werd de memorie voor Pieter van der Kerck en ouders Jan van der Kerck en Aleijdis verzorgd (Archief Memoriemeesters 29); overdracht door ex.test. van Pieter d.d. 6 okt. 1530 (Ibid.). Nationaal Archief, Familiearchief Van Vredenburch 248 fol. 8: Jan Pietersz. van der Kerck; ibidem: Heer Pieter ovl. 31 mei 1522. Heer Pieter Jansz. van der Kerck, een der sleuteldragers van de memorie van St.-Jacob (1 juni 1497, Kloosters Delfland reg. 75, p. 32); verm. van heer Pieter van der Kerck 5 okt. 1490 (Nationaal Archief, Archief van het Hofkapittel 59 fol. 25vo), 28 aug. 1501 (Kloosters Delfland p. 83 en reg. 123) en 29 aug. 1504 (memoriepriester) (Gemeentearchief Leiden, Kerken 493 fol. 58); Pieter Jansz. was 3 nov. 1513 arbiter in geschil tussen Maria Galilee en Ruert Jansz. en echtg. (Kloosters Delfland p. 87 reg. 143). Heer Pieter bezat sinds 4 okt. 1486 rente van 2 pd. Holl. op huis en erf aan de Vismarkt en sinds 28 jan. 1501 een van 6 pd. Holl. op een huis en erf aan het Spui (of betrof dit een overdracht op hem t.b.v. de memorie van St. Jacob) (Archief Memoriemeesters 2 fol. 25 en 66vo); trad 24 jan. 1497 (wsl.) op t.b.v. de memorie van St.-Jacob (Ibidem fol. 76 en vo). Heer Pieter bezat sinds 4 okt. 1486 een rente van 2 pd. Holl. op een huis aan de Vismarkt (Kloosters Delfland reg. 132 p. 424). Heer Pieter was ex.test. van heer Gijsbert Bontwerker ao 1481 (Pabon, Hofboeken p. 180). Was een der arbiters in geschil tussen gilden van St.-Sebastiaan en St, Chrispijn en St. Chrispiaan d.d. 25 juli 1464 (Oud Archief 5491). Peter Kerck, priester, komt 1476-1479 voor als zaakwaarnemer te Den Haag voor de Bossche Ill. O.L.V. Broederschap (Van Dijck, Bossche Optimaten, 415). 19 juni 1460 belening van Lijsbeth Jansdr. met 5 morgen land te Rijswijk gen. Ludolfswoning, bij dode van haar grootvader Pieter Dirksz.; Hodenpijls leen; als haar voogd trad op Jan Jansz., alias Jan van den Karcke; Jan van der Kercke in Den Haag verm. als leenman in 1473 (Ons Voorgeslacht 1989 Aanvullingen p. 411).

KERSTANTSZ., DIRK

geb./ovl.

-

functie(s)

hoofdman sacr.gasth. 1459

beroep

-

overige gegevens

-

KIBBELAER, JACOB

geb./ovl.

-

functie(s)

schepen 1463/'64

beroep

-

overige gegevens

Verm.ing van heer Jan Kibbelairs kinderen (Archief Heilige Geest 524 en 2 fol. 445vo).

KIJFHOUCK, FLORIS VAN

geb./ovl.

-

functie(s)

baljuw van Haagambacht 1515-1522 (ontving 10 juli 1515 commissie, i.p.v. Willem Oem van Wijngaarden (wegens een delict) (Nationaal Archief, Archief van de Rekenkamer, Registers 492 fol. 159vo; opnieuw commissie 10 juli 1516, voor vier jaar; Ibidem fol. 176vo; opnieuw 23 okt. 1518 m.i.v. expiratie vorige termijn van drie jaar, Nationaal Archief, Archief van de Rekenkamer, Registers 493 fol. 28); ontving 9 juni 1524 cie. tot baljuws- en schoutambt van Gouda (Ibidem fol. 110).

beroep

-

overige gegevens

Zie Willem Oem van Wijngaarden.

KOCKELBERGE (KEKELENBERGE), GERRIT JANSZ. VAN

geb./ovl.

-

functie(s)

baljuw van Haagambacht 1416-'20 (comm. d.d. 31 aug. 1416, Scheffer, Beveelboeken, Beveelboeken II 38= Nationaal Archief, Archief Graven van Holland 893 fol. 58), door grfl. raad van taak ontheven 27 dec. 1420 (Van Riemsdijk, Rechtspraak II 137 nr. 263, vgl. Van den Arend, Baljuwschappen. 128)).

beroep

-

overige gegevens

Zegelde 9 juni 1437 op verzoek van Philips Rembrantsz. bij verkoop door deze van 1/16 van een woning en elstuin te Wassenaar (Archief Heilige Geest 559). Hij (Gerard Jansz. van Brederode alias van Clockelenberghe) trad 10 febr. 1439 op als getuige bij de stichting van een kapelanie in St.-Jacob (Archief Heilige Geest 961).

Top Of Page

 

Auteur

Fred van Kan

Publicatie

Haagse Elite tot 1572

Home

Haags Gemeentearchief