Fred van Kan

Haagse Elite

tot 1572

LANDEN - LOUFSZ.

LANDEN, DANIEL JANSZ.

geb./ovl.

was 7 juli 1502 ca. 51 jaar oud (Van Gelder, Draperye, Die Haghe 1910 II 218)

functie(s)

schepen 1501/'02

beroep

-

overige gegevens

Met patroniem Jansz. verm. in van Gelder, Draperye II 217.
Pieternella, zuster van Jan van Landen, verm. 1442 (Archief Archief Nicolaasgasthuis 22 fol. 10vo) Jan van Lande verm. in belending 13 apr. 1428 bezuiden Den Haag, bij de Laan (Archief Heilige Geest 1 fol. 7) en ten westen van het ambacht Wassenaar, benoorden Den Haag 15 mei 1422 (Archief Nicolaasgasthuis 94 fol. 65vo). Jacob van Lande bekleedde onder hertog Albrecht het bode- en roepambacht van Den Haag uit naam van Dammas Arendsz. (Memorialen Rosa I-III p. 149).

LANKASSER, JAN WOUTERSZ. GEN.

geb./ovl.

-

functie(s)

Aan hem en Gijsbrecht Danielsz. (= Gijske de bottelier) werd 15 nov. 1410 het schrijfambt van Den Haag verleend; 28 nov. 1413 bevestigde de graaf de afstand door hen t.b.v. Claas Petersz. van Dam en Foyken kamerling (Nationaal Archief, Archief Graven van Holland 237 fol. 189).

beroep

-

overige gegevens

-

LEBESTEYN, VINCENT VAN

geb./ovl.

geb. ca. 1507/'09 ('t Hart, Costumen 22 en 42), ovl. voor 27 febr. 1559 (of s.c.?) (Hof van Holland, 1e Mem. van Ernst fol. 177vo)

functie(s)

baljuw en schout van Haagambacht 1537-1553 (Nationaal Archief, Archief van de Rekenkamer, Registers 493 fol. 273vo, 494 fol. 5vo, 86, 156 en 167); kastelein van Muiden en baljuw van Gooiland sindsdien (Nationaal Archief, Archief van de Rekenkamer, Registers 494 fol. 165 en 167); bekleedde verder ambt van meesterknaap van de houtvesterij en wildernis van Noord-Holland (sinds 1535) (Nationaal Archief, Archief van de Rekenkamer, Registers 493 fol. 241vo) en dat van baljuw en dijkgraaf van Strijen (Nationaal Archief, Archief van de Rekenkamer, Registers 494 fol. ..vo en 25vo)

beroep

-

overige gegevens

Tr. Marie van Nes, verm. 23 aug. 1539 (Klapper Hypotheken 1538-1570 nr. 84); zwager van jvr. Cornelia van den Essche, wed. van mr. Hendrik van der Haer; zij woonde 7 apr. 1544 aan de Warmoesmarkt (Klapper Hypotheken 1538-1570 nr. 435). Een mr. Claas van Lebesteyn tr. Johanna Albrechtsdr. van Egmond (in of voor 1497, beiden ovl. na 22 mrt. 1513 (Ons Voorgeslacht 1982 De Lek p. 199); hij (van Libberstein) verm. 1509/10 als kastelein van Teilingen (De Moor, Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 1991 p. 64). Was schutter van St.-Joris 1535 (Archief Confrérie Sint Joris 39 fol. 6).

LEEUWEN, DIRK VAN

geb./ovl.

-

functie(s)

kerkmr. 1550; weesmr. 1542

beroep

-

overige gegevens

De weduwe van Dirk van Leeuwen met hun zoon Jacob verm. 17 sept. 1567 (Archief Weeskamer 126 fol. 105vo); 23 mrt. 1565 overdracht aan zijn weeskinderen bij Anna Ruyckrock en aan Narses Hassehauses geh.m. Josine van Leeuwen (Klapper Hypotheken 1538-1570 nr. 947). 9 nov. 1571 verm. van Joost van Leeuwen, deurwaarder van het Hof van Holland ; broers Jacob van Leeuwen en Pieter; zonen van wijlen Dirk van Leeuwen (Archief Weeskamer 126 fol. 105-108vo).

LENAARDSZ., JACOB

geb./ovl.

-

functie(s)

schepen 1571/'72 (Schev.), kerkmr. Schev. 1570 ('t Hart, Oude Kerk 58)

beroep

lijndraaier ('t Hart, Costumen 58, Archief Weeskamer 126 fol. 32)

overige gegevens

Zie ook Leendert Jacobsz. Tr. Jannetgen Jorisdr., ovl. 29 mei 1598, dr. van Joris Ottenz. te Scheveningen (deurwaarder, Andries, Beroepen uit Holland I 59 (3 en 4) en Pabon, Hofboeken 47; beluid Den Haag 1 mei 1563, Wildeman, Rentmeestersrekeningen 46) een andere wsl. dr. van Joris heette eveneens Jannetge en tr. Jan Centen, stamvader Overstraten; 't Hart, Oude Kerk 58). Joris Ottenz. was 18 jan. 1542 een der voogden (met Aarnt Jacobsz. en Jan van der Myde glasmaker) van de kinderen van wijlen Adriaan Ewoutsz. in de Zwan (getr.m. Barbara Gerritsdr.) (Archief Weeskamer 121 fol. 150). Jacob woonde 1561 Keizerstraat oostzijde, aan de zuidzijde van het dorp Scheveningen ('t Hart, Oude Kerk 58). 20 mrt. 1566 ontving hij, lijndraaier te Scheveningen, voor Jan Centen, lijndraaier, weeskind van Sent Jansz., biervoerder een som gelds uit handen van de weesmrs. (Archief Weeskamer 126 fol. 32); 5 aug. 1569 ontving Janneken Jorisdr., echtg. van Jan Centen, broer van Nyesken Centendr., een zekere som van de weesmrs. om kleding mee te kopen voor Nyesken; Nyesken was 20 okt. 1575 mondig (Archief Weeskamer 126 fol. 32vo, 33vo).

LINDT, ADRIAAN DAMMASZ. VAN DER VAN DER (LINDEN)

geb./ovl.

geb. ca. 1533 ('t Hart, Costumen 97)

functie(s)

burgemeester 1568/'69, schepen 1567/'68, 1569/'70, waarnemend schout 25 nov. 1569 (Oud Archief 608 fol. 3), schout bij afwezigheid (gedagvaard ten Hove) van Frank van Moijalen 27 okt. 1569, 26 apr. 1570 gecontinueerd (Oud Archief 608 fol. 3), m.i.v. 5 mei 1570 diens opvolger (Nationaal Archief, Archief van de Rekenkamer, Registers 495 fol. 160vo); ook verm. 9 febr. 1571 (Archief Heilige Geest 879); leproosmr. 1568; drossaard van Kessel (Mensonides 49).

beroep

-

overige gegevens

Zoon van Dammas van der Lindt en Adriana Jan Ogiersdr., tr. voor 2 dec. 1567 Christina Frans Anthonisdr., geb. Breda (Mensonides, `De broeder van de inquisiteur', Jaarboek Die Haghe 1968 41-42). Heer Wilhelmus Lindanus (1525-1588), deken van het Archief van het Hofkapittel , bisschop van Roermond en later van Gent, was zijn broer (Mensonides 38-39). Week na 30 sept. 1571 uit (Mensonides, ‘De broeder van de inquisiteur’, Die Haghe 1968 49). Hij droeg 10 apr. 1570 als schepen met mr. Cornelis Oem Hermansz., griffier leenhof van Holland een rente over (Klapper Hypotheken 1538-1570 nr. 837). Bewoonde 1561 het 'Moriaenshoofd' in de Papestraat-noordzijde (Mensonides 40) N.B. Ons Voorgeslacht 1982 Lenen de Lek p. 155 onder De Linde: Jacob Dammasz., ovl. na 15 apr. 1569 en vader Dammas Adriaansz., die tr. Neeltgen Adriaansdr., die ovl. na 15 apr. 1569.

LOUFSZ., MICHIEL

geb./ovl.

geb. ca. 1492 (Van Kan, `Nageslacht Arend Pietersz.', Ned. Leeuw 2003 kol. 92-93)

functie(s)

schepen 1541/'42, 1545/'46, 1546/'47, 1550/'51, 1551/'52, 1555/'56, 1556/'57; vroedschap 1557/'58, 1558/'59, 1559/'60; hoofdman sacr.gasth. 1546/'47; geestmr. 1536, '37, '40, '48-'51, '53; leproosmr. 15 58/'59, 1559/'60; deurwaarder (Ned. Leeuw kol. 2003 92-93)

beroep

drapenier (Ned. Leeuw 2003 kol. 92)

overige gegevens

Zie Ned. Leeuw 2003 kol. 92-93.

Top Of Page

 

Auteur

Fred van Kan

Publicatie

Haagse Elite tot 1572

Home

Haags Gemeentearchief