Fred van Kan

Haagse Elite

tot 1572

NACHTEGAEL - NYENRODE

NACHTEGAEL, HENDRIK JANSZ.

geb./ovl.

-

functie(s)

weesmr. 1492-'93

beroep

-

overige gegevens

Nationaal Archief, Familiearchief Van Vredenburch 248 fol. 17: memorie van mr. Bartholomeus Nachtegael ovl. 20 nov. 1533.

NACHTEGAEL, JAN GERRITSZ.

geb./ovl.

ovl. 1485/'86 (Archief Confrérie Sint Joris 10 fol. 5)

functie(s)

kerkmr. St.-Jacob 9 aug. 1474 (Archief Nicolaasgasthuis 156), (ca. 15) mrt. 1476 (Archief Memoriemeesters 2 fol. 48vo); gasth.mr. St.-Nicolaas 1478, '80

beroep

-

overige gegevens

Met patroniem Gerritsz. vermeld in Archief Memoriemeesters 2 fol 48vo.

NACHTEGAEL, JAN HENDRIKSZ.

geb./ovl.

-

functie(s)

schepen 1514/'15; vroedschap 1516/'17, 1517/'18, 1525/'26, Archief Sacramentsgasthuismr. 1516

beroep

-

overige gegevens

Hendrik Jansz. N. weduwe doet bewijzing Archief Weeskamer 117 fol. 81. Jan Hendriksz. N. met 8 kinderen; Jacob Adriaansz. van der Wyel is oudoom (Archief Weeskamer 118 fol. 263) Barbara Nachtegael begr. 12 juni 1559, beluid 11-12 juni (Wildeman, Rentmeestersrekeningen, Wapenheraut 1902 61 en 35).

NAERDEN, JAN VAN

geb./ovl.

-

functie(s)

weesmr. 1482-'85; klerk van de rentmr. van Noord-Holland, Jan van Assendelft (vgl. Pabon, Hofboeken p. VIII, verm. 1466); ook als klerk van de rentmr. verm. 3 apr. 1457 (Archief Archief Nicolaasgasthuis 22 fol. 128), 1461 (Ibidem fol. 148vo) en 23 aug. 1485 (Grote Raad Mechelen, Beroepen uit Holland doss. 124)

beroep

-

overige gegevens

Was 1458 eigenaar van het latere Hof van Culemborg (Lange Vijverberg 12, Hoge Nieuwstraat 21) (Die Haghe 1938); 1466 in bezit van Catharina van Zwieten. St.-Jacob deed memorie voor hem en echtgenote Lijsbeth ?Dirksdr.?; 1560 gaf Jan in St.-Joris de tekens (Nationaal Archief, Familiearchief Van Vredenburch 248 fol. 8). Verm. 1476, deed hij de rek. van het goed Adriaan van Reygersberghe? (Archief Heilige Geest 916).

NECK, DIRCK VAN

geb./ovl.

-

functie(s)

schepen 1540/'41, 1544/'45, 1545/'46

beroep

-

overige gegevens

Verwant: ? Pieter van Neck, ovl. 1498/'99 (Archief Confrérie Sint Joris 20 fol. 1).

NECK, WILLEM GERRITSZ. VAN

geb./ovl.

geb. ca.1528 ('t Hart, Costumen 100)

functie(s)

vroedschap 1567/'68, 1568/'69; rector van de broederschap van het H. Kruys in St.-Jacobskerk 23 febr. 1564 (Kloosters Delfland p. 144 reg. 99) (volgens Fölting, Vroedschap 58 deurwaarder te DH)

beroep

kaarsmaker (Archief Nicolaasgasthuis 20 fol. 165vo; Joris 58 fol. 8)

overige gegevens

Een Willem van Neck bezit 1557 een kamer en erf in Vlamingstraat 1557 (Archief Heilige Geest 2 fol. 332 en vo). Zn.: Adriaan van Neck, ovl. voor 28 nov. 1607, vroedschap te DH (Fölting, Vroedschap 58); Willems kind begr. juli 1557 (Wildeman, Rentmeestersrekeningen, Wapenheraut 1902 56). Belytgen van Neck Gerritsdr. begr. St.-Jacob 1557 (Wildeman, Rentmeestersrekeningen, Wapenheraut 1902 57)= Belytgen Cornelis of Joest?, nicht van Willem van Neck, ovl. 26 aug. 1557 (Wildeman, Rentmeestersrekeningen, Wapenheraut 1902 26) Juli 1557 voor kind van Willem van Neck het ouderlijk graf geopend (Archief Ned. Herv. Kerkvoogdij 18 fol. 26= Wildeman, Rentmeestersrekeningen, Wapenheraut 1902 ..). 25 mrt. 1532 aankoop door Gerrit van Neck van een huis en erf in de Hoogstraat (De Bonte Hont) (Eigendomsbewijzen van Particulieren 58 nr. 19) 2 mrt. 1563 overdracht op Beatrix van Neck Wsdr., wed. van Gerrit van Neck (Klapper Hypotheken 1538-1570 nr. 693).

NEVENZ., MATHEEUS ADRIAAN

geb./ovl.

-

functie(s)

geestmr. 12 okt. 1460, 12 jan. 1462 en 3 jan. 1463 (Gemeentearchief Leiden, Archieven van de Kloosters 324, met zegel)

beroep

-

overige gegevens

-

NIEUWBURCH (NYENBURCH), MR. CORNELIS VAN DER

geb./ovl.

-

functie(s)

geestmr. 1558-'59; raad in het Hof van Holland (Van Gouthoeven, Chronycke 106); advocaat

beroep

-

overige gegevens

Otto van Steensel, secretaris van het Hof van Holland , treedt 7 juli 1570 op t.b.v. Cornelis en Adriaan van der Nyeburch, als oom en administrateur van de goederen afkomstig van hun moeder (Klapper Hypotheken 1538-1570 nr. 852).

NOUT, GERRIT

geb./ovl.

-

functie(s)

hoofdman sacr.gasth. 1478

beroep

-

overige gegevens

-

NYELANT, WILLEM VAN

geb./ovl.

-

functie(s)

kerkmr. 1486

beroep

-

overige gegevens

Aan hem werd tussen 9 mrt. 1471 en 5 mei 1473 (Kloosters Delfland 254 reg. 180 en 255 reg. 184) bij huwelijk met Frederijn van Amerongen, dr. van Gerrit bast. van Culenborch, door laatstgenoemde 1/2 van 120 gemeten land onder Grijsoord toegezegd (Ibidem 255 reg. 184). 21 juli 1477 overeenkomst tussen prior van St.-Maria te Bethanië en Gerrit enerzijds en Willem anderzijds; helft is voor Willem, van andere helft heeft hij voor helft de eigendom, de andere helft is voor de regulieren, m.u.v. de 3 die Gerrit gaf voor de nieuwe kerk te Grijsoord of Tonge (p. 257 reg. 191); Willem en echtg. en prior der regulieren beloofden zich 12 okt. 1477 aan de overeenkomst te houden (258 reg. 192); nadere verdeling tussen Frederuna en convent kwam 2 apr. 1479 tot stand, Gerrit is dan ovl. (258 reg. 194) (inv.nr. 59 Bethanië met zijn zegel); zie ook p. 268 reg. 234). Frederuna ovl. als weduwe voor 5 juli 1510 (Klo Delfl. 268 reg. 234). Sprake van Freduyne, echtg. van 'Willem van Nuelandt in den Haghe' (13 dec. 1516, Kloosters Delfland 269 reg. 238). Voor beiden werd door St.-Jacob een generale memorie gedaan ieder jaar (Archief Memoriemeesters 73). Zaakwaarnemer van de Bossche O.L.V. Broederschap te Den Haag 1495-1510: Jacob Willemsz. van Nulant (Van Dijck, Bossche Optimaten, 415).

NYENRODE, HENDRIK DE BASTAARD VAN

geb./ovl.

-

functie(s)

baljuw van Haagambacht 1421-1422 (Nationaal Archief, Archief Graven van Holland 1214 fol. 28vo, comm. d.d. 25 okt. 1421, I.H. Scheffer, Beveelboeken, 'Beveelboek 5. 22 juni 1417-1421. Cas R', De Wapenheraut 11 (1907) 126= Nationaal Archief, Archief Graven van Holland 894 fol. 147vo)

beroep

-

overige gegevens

-

Top Of Page

 

Auteur

Fred van Kan

Publicatie

Haagse Elite tot 1572

Home

Haags Gemeentearchief