Fred van Kan

Haagse Elite

tot 1572

UYTWIJCK

UYTWIJCK, PHILIPS VAN

geb./ovl.

ovl. beluid 5 jan. 1566 (Wildeman, Rentmeestersrekeningen, Wapenheraut 1902 52)

functie(s)

klerk , verm. 28 juli 1517 en 8 jan. 1521 ('t Hart, Costumen XII, De Riemer, Beschrijving van ’s-Graven-Hage III 182); weesmr. 1565, dan 13 sept. secretaris van het Hof van Holland ; ook 2 juni 1538 secretaris van het Hof van Holland (zie belening); sinds 1543 raad en rekenmr. van de Rekenkamer (Graswinckel, Kneuterdijk); 20 aug. 1543-28 juli 1563 secretaris Hof van Holland; onbezoldigd secretaris 1527-1533 (Memorialen Rosa LXIII); proc.gen. Hof van Holland 15 nov. 1558-okt. 1559 (Ibid LVI).

beroep

ambtenaar; secretaris van Den Haag

overige gegevens

Bezat een woning onder Rijswijk, leen van de Lek (Ons Voorgeslacht 1982 p. 223); beleend 2 juni 1538 met 3 morgen land te Beukelsdijk (Ons Voorgeslacht 1962 Rept. Honingen p. 95) 1525 kocht hij het huis gelegen achter de hoek Voorhout-Kneuterdijk; verkocht het 1531 (Graswinckel, Kneuterdijk). Tr. Adriana Sandelijn, dochter van Gerard en Johanna van de Poll (Beelaerts, Sandelijn kol. 273), zr. van Anna, geh.m. Jan Britteel (Ibid.) (Brittels), die Philips 28 aug. 1538 rente op zijn huis en erf 'De Lupaert' aan de Plaats overdroeg (zie boven). Dochters: a) Marie, tr. mr. Jacob van der Mersche, raad in het Hof van Holland ; zij bezat een woning onder Rijswijk, beleend 8 apr. 1569; zij was 20 febr. 1597 weduwe (V 1982 p. 223-4); Jacob: onbezoldigd raad 1559-1567 (Memorialen Rosa XLVIII); b) N.N. tr. Claude de Glarges, secretaris van het Hof van Holland (Beelaerts kol. 274). Zoon: Philips van U. Phsz., onbezoldigd secretaris van het Hof van Holland 1563 (Memorialen Rosa LXIV). lid St.-Joris 1519/'21 (Archief Confrérie Sint Joris 25 fol. 1vo). Een Cornelis van U. 15 nov. 1558-dood okt. 1559 advocaat-fiscaal (Memorialen Rosa LVII).

Top Of Page

 

Auteur

Fred van Kan

Publicatie

Haagse Elite tot 1572

Home

Haags Gemeentearchief