Fred van Kan

Haagse Elite

tot 1572

ZAECK - ZAELMAKER

ZAECK, FLORIS VAN

geb./ovl.

-

functie(s)

schepen 1468/'69

beroep

-

overige gegevens

Was 12 okt. 1460 c.s. voor een vierde erfgenaam van Jacob Muys en stelde met de andere erfgenamen (in akte genoemd) arbiters aan in evt. geschillen (Archief Ned. Herv. Kerkvoogdij 3). Jacob deed memorie van Floris Claasz. van Zaec (Archief Memoriemeesters 1 fol. 58, Nationaal Archief, Familiearchief Van Vredenburch 248248 fol. 16vo, vgl. Archief Heilige Geest 951 fol. 6vo). Testeerde voor mr. Floris van Dam en stichtte daarbij een vicarie met 2 missen in St.-Jacobskerk [later op St.-Cornelis altaar]; schonk daaraan 3 1/2 morgen land te Escamp, 13 hond land ald. en 1 1/2 morgen ald. (de Schaepweyde); collatie zou na zijn dood zijn voor Jan Huge Claasz. van Dam, Adriaan Claasz. en Gerrit Aalmansz. en hun nageslacht; bij onderlinge onenigheid over de begeving, zou de pastoor de doorslag moeten geven; 6 sept. 1473 droegen de collators Dirk Aalmansz., clericus, voor als vicaris; de Utrechtse bisschop stelde hem 14 sept. 1473 aan (Ontvangers der Geestelijke Kantoren 589, 's-Gravenhage, Cornelisaltaar).

ZAELMAKER, JACOB

geb./ovl.

-

functie(s)

geestmr. 12 jan. 1462 (Kloosters Delfland reg. 52, p. 27)

beroep

maakte 1457/'58 Zintte Joris gerey (Van Gelder, Draperye, Die Haghe 1910 114).

overige gegevens

-

Top Of Page

 

Auteur

Fred van Kan

Publicatie

Haagse Elite tot 1572

Home

Haags Gemeentearchief